Ochrana osobních dat GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

 

Já, zákazník E-shopu „Medivet-internatonal.EU“

uděluji tímto společnosti Medivet international,  spol. s r.o., Konojedská 19, Praha 10, společnost zapsaná do obchodního rejstříku 14.2.1997 Krajským obchodním soudem v Praze, odd. C, vložka 50093. (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

  1. Osobní údaje, které budou zpracovány: všechny údaje, které uvedu při registraci, a to zejména jméno, příjmení a titul, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.
  1. Účelem zpracování osobních údajů je: dodání objednaného zboží a případná další komunikace ve věci záruky za prodané zboží a dalších dodávek zboží.
  1. Doba zpracování osobních údajů je:  3 roky od poslední dodávky zboží.
  1. Osobní údaje nemohou být poskytnuty třetím osobám s výjimkou těch, které na to mají zákonný nárok a těch, které obstarávají služby přímo spojené s dodávkou objednaného zboží a případnou návaznou komunikací. Za třetí osoby se nepovažují zaměstnanci provozovatele E-shopu.
  2. Subjekt údajů (= registrovaný zákazník) má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce (= Medivet international, s.r.o.) přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování a vznést námitku proti pokračování jejich zpracovávání, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s platnými zákonnými normami na ochranu osobních údajů.

 

Prohlašuji, že textu jsem zcela porozuměl a kliknutím takto nahrazuji svůj podpis.